Min baggrund

Lidt om mig 

Mit navn er Mogens Jensen. Jeg er næstformand i Socialdemokratiet og har været medlem af folketinget siden 2005. I partiet er jeg nuværende forsvarsordfører, formand for folketingets trafikudvalg og næstformand for folketingets kulturudvalg.

Jeg har også den store glæde, at være formand for folketeatrets bestyrelse. Derudover er jeg også med i en række andre bestyrelser, blandt andet Concerto Copenhagen, Minihøjskolen i Herning og Sagnlandet lejre. 

Jeg er vokset op på Mors med min mor, far og storebror. Det var et trygt og rart hjem. Men vi havde ikke for mange penge - så jeg ved hvor vigtigt det er, at det ikke er pengepungen der afgører, om man kan få lægehjælp eller skolegang.

Siden jeg som 16-årig blev en del af det politiske fællesskab, har jeg været optaget af, hvordan vi får alle med ind i trygt fællesskab og bekæmper den negative sociale arv, som kan præge et helt liv. Derfor er et trygt velfærdssamfund stadig Socialdemokratiets vigtigste opgave. Vi vil et samfund, hvor folk har trygge vilkår og tillid til hinanden. Socialdemokratiet har altid kæmpet for social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed, og det bliver vi ved med.

I næsten 20 år har jeg arbejdet i fagbevægelsen, så det ligger mig meget på sinde, at vi har ordentlige forhold på vores arbejdspladser. Siden 2005, har jeg siddet i Folketinget, hvor det hver dag, er en stor ære at få lov til repræsentere Midt- og Vestjylland. Siden 2012 har jeg været næstformand for Socialdemokratiet, her møder jeg mange spændende opgaver og med følger også et stort ansvar. Det er fantastisk at være en del af ledelsen i det parti, jeg meldte mig ind i som 16-årig. Dengang nød jeg den politiske samtale og gør det stadig i dag. 

Jobbet som folketingsmedlem fylder stort set hele mit liv, og derfor har søndag aften for mig altid været hellig, - her står den på DR-drama eller en god serie på Netflix. Så er man klar til mandag morgen og en ny arbejdsuge. Ellers kan jeg godt lide at gå i biografen/teatret og dele andre gode kulturoplevelser med min kæreste og gode venner.

CV

Fhv. handels- og udviklingsminister

Næstformand for socialdemokratiet

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ringkøbing Amtskreds, 8. februar 2005 – 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herning Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Herningkredsen, 2003-2006.

Parlamentarisk karriere

Formand for Transportudvalget fra 2021.
Næstformand for Kulturudvalget fra 2020.
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, 27. juni 2019 – 19. november 2020.
Næstformand for Retsudvalget, 2015-2019.
Handels- og udviklingsminister, 3. februar 2014 – 28. juni 2015.
Næstformand for Socialdemokratiet fra 2012.
Statsrevisor, 26. oktober 2011 – 16. april 2013.
Formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, 2011-2012.
Tidligere formand og næstformand for delegationen til Europarådets parlamentariske forsamling (PACE).
Tidligere ordfører for Grønland, Færøerne og Nordisk Råd.
Tidligere ordfører for kultur, medier og idræt.

Uddannelse

Fagbevægelsens lederuddannelse, LO-Skolen, Helsingør, 1997-1999.
Student, Morsø Gymnasium, 1979-1982.
Nykøbing Mors Folke- og Realskole, 1970-1979.

Beskæftigelse

Konsulent, LO, 1987-2005.
Ulandskonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, 1986-1987.
Kulturkonsulent, Arbejdernes Oplysningsforbund, 1985-1986.
Uddannelsessekretær, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, 1982-1985.

Tillidshverv

Medlem af bestyrelsen for Minihøjskolen i Herning fra 2022.
Medlem af bestyrelsen for Concerto Copenhagen fra 2021.
Medlem af bestyrelsen for Danske Taler fra 2021.
Formand for Folketeatrets bestyrelse fra 2021.
Formand for DIPD (Dansk Institut for Partier og Demokrati), 2018-2019.
Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund (næstformand 2015-2019) fra 2015.
Medlem af advisory board for Arbejdermuseet, 2015-2019.
Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kulturfond (formand 2018-2019), 2015-2019.
Formand for Foreningen Norden, 2015-2019.
Medlem af bestyrelsen for Kulturfonden Danmark-Grønland, 2009-2012.
Medlem af bestyrelsen for Kursuscenteret Laugesens Have, 2008-2014.
Medlem af bestyrelsen for Jobbanken, 2007-2014.
Morsambassadør udpeget af Morsø Kommune fra 2007.
Medlem af repræsentantskaberne for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond, 2005-2012.
Medlem af bestyrelsen for Bjørn Afzelius' Internationale Kulturfond, 2003-2010.
Medlem af bestyrelsen for foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1998.
Medlem af forretningsudvalget i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, 1986-1988.
HK-tillidsrepræsentant, 1983-1985.
Medlem af bestyrelsen for ARTE, 1982-1985.
Medlem af Socialdemokratiets kulturudvalg, 1982-1986.
Medlem af bestyrelsen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 1981-1982.
Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom på Mors og i Viborg Amt, 1979-1982.

Publikationer

Medforfatter til »De rejste sig trodsigt i vrimlen«, 2021. Har bl.a. skrevet debatoplæggene »En samordnet ungdomsuddannelse«, 1985, og »Menneskene skal blomstre«, 1987. Bidrag til LO's 100-årsjubilæumsbog »I takt med tiden«, 1998. Diverse film- og teaterproduktioner.

Udmærkelser

Gymnasieskolernes Lærerforenings Jubilæumspris 1995.