Mærkesager

Mærkesager der står mit hjerte nær. Læs mere om dem her; 

Vi har udfordringer i vores sundhedsvæsen med bl.a. mangel på sygeplejerske, nære sundhedstilbud og praktiserende læger. Socialdemokratiet har afsat penge til at ansætte flere sygeplejersker, og vi har fremlagt en konkret plan med flere nærhospitaler/sundhedshuse, samt praksispligt for lægestuderende i hele landet. Der er behov for en endnu større indsats for blandt andet at fastholde og tiltrække flere sygeplejersker til vores sundhedsvæsen. Vi skal samtidig sikre flere ressourcer til vores psykiatri med en langsigtet plan for udbygning og en særlig indsats over for de alt for mange unge, der bliver psykisk sårbare.

Ruslands uacceptable krig mod Ukraine har over hele verden bl.a. betydet stigende priser, der rammer os alle, men ikke mindst de svageste i vores samfund. Socialdemokratiet har sammen med en række partier sikret en foreløbig hjælpende økonomisk hånd til de mest betrængte bl.a. en varmecheck og et loft over huslejer i lejeboliger, men vi skal være klar til at følge om med yderligere indsatser, så vi kan værne Danmark så godt som muligt mod inflationen.

Danmark er det måske mest ambitiøse land i verden når det kommer til at bekæmpe klimaforandringer og reducere vores udledning af drivhusgasser. Vi er allerede kommet langt med bred opbakning i Folketinget. Men vi er ikke i mål og bliver nødt til at lægge endnu større kræfter i bl.a. at kunne fremrykke indsatser, der sikrer at vi når vores klimamålsætninger, gerne endnu hurtigere. Samtidig skal vi fortsætte med at genskabe mere natur i Danmark. Vi har alle stor glæde af flere naturområder og større biodiversitet, der betyder at både flere dyrearter og plantearter kan leve i vores land. Så vi kan få flotte naturoplevelser.

Selv om Socialdemokratiet og regeringen har sikret flere penge til velfærd i en fremtid med flere ældre, er der stadig behov for forbedringer i vores ældrepleje. Der er stadig mangler og sker fejl, som rammer for mange ældre. Det skal der rettes op på i en fælles ny særlig mellem stat og kommuner. Samtidig er der stort behov for at stå vagt om pensionsordningen for nedslidte, som en række borgerlige partier ønsker at afskaffe. Det skal være muligt at gå på pension og nyde et godt otium med familie og venner før man bliver helt nedslidt eller syg af at arbejde.

De stærkeste investeringer vi kan foretage, er i vores børn og unge. Der kommer mangefold tilbage. Derfor er vi nødt til at sikre bedre rammer for særligt de mest udfordrede børn og unge i vores daginstitutioner og i folkeskolen. Socialdemokratiet og regeringen har sikret flere ressourcer til bedre normeringer i bl.a. daginstitutionerne, med det er ikke tilstrækkeligt. Vi skal have endnu højere ambitioner for vores børns skoler og daginstitutioner.